Avancerade 3D sandprinters

Karlebo erbjuder avancerade 3D Printers från världsledande tyska tillverkaren ExOne. I sortimentet finns modellerna S-Max Industrial Production 3D Printer för industriell produktion med obegränsade möjligheter, samt S-Print Production 3D Printer i kompakt design. 

Karlebo 3D Printers är bland de största på marknaden och är designade för effektivitet och flexibilitet. Önskar du investera i en egen 3D Printer bistår Karlebo med installation och utbildning.