Morgondagens miljökrav i fokus

Vi ställer höga krav på våra leverantörer att leva upp till såväl dagens som morgondagens miljökrav. Tack vare att vi ingår i Beijer Tech har vi storlek och resurser att ligga i framkant inom miljö och kvalitet.

Att ta ett tydligt ansvar för människor och miljö är en självklarhet för oss. Läs mer om vår Uppförandekod och vad Ansvarsfullt företagande betyder för oss!

För mer information kontakta oss på info@karlebo.se eller telefon +46 (0)8 566 313 00.