Förståelse för flöden och processer inom gjuterier och stålverk

Genom nära samarbete med mer än fyrtio ledande tillverkare från hela världen kan vi erbjuda ett av de starkaste programmen av såväl tjänster som produkter på marknaden. Tyngdpunkten ligger på tekniska maskiner, produkter och förnödenheter till gjuterisektorn men även övrig verkstadsindustri och stålverk tillhör våra drygt femhundra kunder.

Med dig hela vägen

Med mer än tusen lyckade installationer de senaste tjugo åren vet vi vad som krävs för att lyckas. Tack vare lång erfarenhet och daglig interaktion med kunder har vi såväl bred som djup kunskap om och förståelse för hur dina processer ser ut och vilka funktioner som är nödvändiga för att få ett optimalt flöde. Vi är med dig hela vägen från planering, projektering, 3D-design och analys till installation, färdig lösning och service.

Beprövad innovation

För att kunna erbjuda rätt maskiner, produkter och förnödenheter scannar vi kontinuerligt marknaden efter ny teknik. Samtidigt ser vi till att bara introducera väl beprövade innovationer oavsett om det gäller hela avancerade produktionssystem eller enskilda reservdelar. Om vi inte har den nyckelfärdiga lösning du är ute efter i lager, så vet vi var vi hittar den och skräddarsyr den.

Sju produktområden

För att ge våra kunder en så bra service som möjligt har vi delat upp vårt erbjudande i sju områden:

Vi har bl a genomfört:
  • Mer än 150 installationer av pressgjutmaskiner
  • Mer än 500 installationer av blästeranläggningar
  • Mer än 50 installationer av smältugnar och doserugnar
  • Mer än 70 installationer av formanläggningar för råsand och kallhärdande gjuterier

För mer information kontakta oss på info@karlebo.se eller telefon +46 (0)8 566 313 00.