Produktionsutrustning för stålverk och smältverk

Vi har lång erfarenhet av teknikhandel kopplad till nordisk stålindustri. Tillsammans med våra leverantörer har vi kunnandet och erfarenheten som krävs för att tillgodose de höga krav som ställs på leveranserna av produktionsutrustning. Våra maskiner har hög prestanda och anpassas för att på bästa sätt optimera produktionen samtidigt som de är användarvänliga och har goda miljöegenskaper. 

För mer information kontakta oss på info@karlebo.se eller telefon +46 (0)8 566 313 00.