Värdeskapande handel för industrin i Norden

Karlebo är specialiserat på industriell handel och representerar flera av världens ledande tillverkare. Vi erbjuder lösningar där kompetens och produkter kombineras på ett sätt som skapar värde för kunden. Det övergripande målet är att bidra till att öka den nordiska industrins konkurrenskraft.

Sju produktområden

Karlebos verksamhet bedrivs inom sju produktområden:

Vi har bl a genomfört:

  • Mer än 150 installationer av pressgjutmaskiner
  • Mer än 500 installationer av blästeranläggningar
  • Mer än 50 installationer av smältugnar och doserugnar
  • Mer än 70 installationer av formanläggningar för råsand och kallhärdande gjuterier

Varför vi finns?

Karlebo ska vara med och säkra den nordiska industrins konkurrenskraft. En stark lokal industri är bra för alla oss som bor och verkar här.

Hur vi ska göra det?

Genom att leverera produkter och helhetslösningar som ökar våra kunders produktivitet, effektivitet och kvalitet.

Affärsidé

Med gediget kunnande och nytänkande bedriver vi värdeskapande teknikhandel som utvecklar och förbättrar kundens processer och produkter.

Affärsmodell

Karlebo utvärderar kontinuerligt de ledande leverantörerna och varumärkena på världsmarknaden för att säkerställa leverans av produkter med rätt kvalitet till våra kunder. I nära, långsiktiga samarbeten med leverantörerna utnyttjar vi vår spetskompetens för att förädla och kundanpassa produkterna så att de levereras i form av lösningar och applikationer som tillför kunden värden såsom lägre totalkostnad, ökad effektivitet eller förenklad funktion. 

För mer information kontakta oss på info@karlebo.se eller telefon +46 (0)8 566 313 00.