Brett erbjudande inom pressgjutning

Inom pressgjutning har vi på Karlebo ett brett erbjudande och kan leverera allt från kompletta pressgjutceller till enstaka maskiner, periferiutrustning eller ombyggnad och service. Genom närvaro hos kunden ser vi helheten och kan föreslå samt leverera den utrustning som krävs för att leva upp till förväntningarna. En viktig ingrediens i vårt totalåtagande är att vi inte bara tar ansvar för installation utan också eftermarknad under maskinens livslängd.

För mer information kontakta oss på info@karlebo.se eller telefon +46 (0)8 566 313 00.