CAD-filer för 3D sanprinting på beställning

Vill du 3D Printa med saknar CAD-ritning? Karlebo kan bistå med att hantera CAD-underlag och se till att konvertera dessa så att de passar för printning.