Reverse Engineering återskapar enkelt utgångna produkter

Behöver du byta ut en maskindel, men den finns inte längre att tillgå på marknaden? Genom att scanna delen som behöver ersättas kan form och kärnor för den 3D printas och gjutas utan att behöva tillverka några modeller. Därefter kan delen 3D Printas i obegränsade upplagor, för att täcka dina behov.

För mer information kontakta Karlebo Tel: +46 (0)8 566 313 00.