Beijer uppdaterar säljkåren

Beijers har haft en stadig försäljningsökning de senaste åren och utökar nu säljkåren genom att fr o m 2017-11-01 anställa Marcus Persson som teknisk säljare inom våra Affärssegment Gjuteriförnödenheter och Gjuterimaskiner.

Marcus har bl a arbetat som smältare vid Sandvik SRP’s stålgjuteri i Svedala och nu senast som säljare inom verkstadsindustrin.

Vi säger välkommen och lycka till Marcus!

Marcus når du på marcus.persson@beijerind.se, direktnummer 040-358347 samt mobil 070-2832518