COVID-19 INFORMATION

Till våra kunder, leverantörer och partners.

Världen har hamnat i en svår situation på grund av COVID-19 viruset som sprids över världen.
Därför vidtar Karlebo följande åtgärder, vi kommer att stänga vår produktion och distribution på fredagar från och med fredagen 3:e april, övriga dagar kommer vi att göra allt för att upprätthålla samma service till våra kunder/partners som tidigare.
Kontor är öppet som vanligt.

Vi hoppas att alla kan vara friska!

Med vänliga hälsningar
Karlebo

To our customers, suppliers and partners. 

The world has found himself in a difficult situation because of the COVID-19 virus spreading worldwide.
Therefore, Karelbo will do following measures, we will close our production and distribution on Friday´s, start April 3rd, other days we will do everything we can to maintain the same service to our customers/partners as before.
Our office is open as usual.

Stay healthy!

Sincerely!
Karlebo